Küldetésünk

„Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét; amit abba elültetünk, minden próbát kiálljon.” (Kodály Zoltán)

 

Napjaink rohanó világában az emberek egyre inkább elbizonytalanodnak. Nem látják életük célját, elvesztették tájékozódási képességüket. A társadalmi változások, különböző reformok, megújulási mozgalmak észrevétlenül követik egymást. Az információk özönében az igazi értékek, valóság és manipuláció keverednek. A gyermek – aki helyzeténél fogva legkiszolgáltatottabb – sok helyen a reklám és a képernyő világának prédájává lett.

 

Minden egyes gyermek egyszeri, soha meg nem ismételhető személyiség, életkoronként, egyénenként változó testi, lelki szükségletekkel attól kezdve, hogy az élet első jelét adta. A gyermek mindig korának, fejlődési szakaszainak megfelelő ember. Bármilyen kicsi is, emberi méltósága van, eszerint kell bánni vele. Ő a jövő számára bontakozó élet. Szerető gondoskodásra és különleges védelemre van szüksége ahhoz, hogy fejlődése a megfelelő irányba haladjon. A biztonságérzet, a fészekmeleg – melynek alapja a felé irányuló szeretet – a gyermek harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé válásának feltétele. Ennek megvalósítására törekszik a Vincés nővérek (Szeretet Leányai Társulata) fenntartásában működő óvodánk.

A történelem viharai után, most közel 30 év óta áll újra a tapolcai és környékbeli gyermekek, családok szolgálatában.

Óvodánk három vegyes korosztályú csoporttal működik, amely lehetőséget ad arra, hogy a testvérek együtt lehessenek, megkönnyítve ezzel a beszoktatás folyamatát.

 

Az intézmény sajátos arculatát elsősorban annak katolikus keresztény jellege határozza meg. A keresztény élet értékeinek „elültetése” a nevelési folyamat egészén belül valósul meg. Alapvető fontosságú, hogy a hit nem tudást jelent, tehát a hitet nem lehet megtanulni. A hit Isten ajándéka, a Szentlélek megvilágosítása az emberben. Ezt kell megalapoznia az óvodapedagógusnak: nyitottá kell tenni a gyermeket a hit befogadására.

 

A zenei nevelés hangsúlyozásával a gyermekek zenei ízlésének formálása, zenei képességeik fejlesztése, a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése történik. Ezt segíti a néptánc oktatás is.

A környezetünkben fellelhető természeti adottságok megismerése és megszerettetése által a Haza szeretetére nevelést hangsúlyozzuk.

A mozgásszegény életmód ellensúlyozására a mindennapi mozgásos tevékenységeken kívül különböző programokat szervezünk a gyerekeknek (úszás, kirándulások, néptánc, Bozsik foci).

A későbbi iskolai tanulás tudatos megalapozására törekszünk az óvodáskorú gyermek legfontosabb tevékenysége a játék által, mely a tanulás elsődleges színtere ebben az életkorban.

 

Szeretetteljes, a családokkal együttműködő nevelésünkkel igyekszünk mintát, értékrendet mutatni, és hagyományainkat megőrizve segítséget, támasztékot adni a szülők számára. A családok számára negyedévente, évszakonként közös programot szervezünk. Ennek keretében egy arra az időszakra eső néphagyományt elevenítünk fel. Alkalom ez a családok közti ismerkedésre, kikapcsolódásra (pl.: szüret, őszi terménybetakarítás, Szent Mihály nap, betlehemezés, háromkirály-járás, farsang, zöldág járás, pünkösdölés stb.).

Advent közeledtével közös adventi koszorú készítésre hívjuk az édesanyákat gyermekeikkel.

Rendszeresen szervezünk közös kirándulásokat a családokkal a környék természeti szépségeinek megismerésére.

Az iskolába készülődő nagycsoportosokat játékos mese-nap keretében búcsúztatjuk el. Együtt örülünk itt a gyerekekkel, szülőkkel.