Bemutatkozás

Arculatunk

 

Óvodánk sajátos arculatát Árpád-házi Szent Erzsébet az óvoda névadója és Páli Szent Vince a fenntartó társulat alapítójának Krisztus követése határozza meg. E két szent bár különböző történelmi korban élt, más-más társadalmi rétegből származott, mégis számtalan közös vonásuk áll példaként előttünk.

 

Szent Erzsébet magyar királyi család sarja, aki hűségesen szerető hitvesként és anyaként, a szegények, betegek, kirekesztettek iránti gyengéd szeretetével szentelte meg a női méltóságot és tett tanúságot Isten iránti lángoló szeretetéről.

 

Páli Szent Vince, mint egyszerű falusi pap a XVII. századi Franciaország háborúk pusztította nyomorában fedezte fel az utcára kitett gyermekekben, a gályarabokban, a betegségektől elgyötörtekben, az egyszerű emberekben az üdvözítő Krisztus arcát, akikről aztán atyai jósággal gondoskodott.

 

Kettejük közös lényeges vonása, hogy az egész embert szerették és szolgálták testi – lelki szükségleteivel együtt, Isten szemével nézték őket és Isten arcát látták bennük.

 

Ez az emberszemlélet irányadó a mi pedagógiai munkánkban is, amikor a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésén fáradozunk. Szemünk előtt tartjuk, hogy személyiségében minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen, aki ebben az egyetlenszerűségében érték Isten előtt

 

Óvodánk egyenlő hozzáférést biztosít minden Istenre nyitott család, gyermek számára, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Mivel óvodánkban a nemzetiséghez tartozó gyermekek száma elenyésző (4-5%) és a speciális nemzetiségi nevelés igénye nem merült fel, ezért ilyen jellegű tevékenységet óvodánk nem folytat. Munkánk során viszont fontosnak tartjuk esélyegyenlőségük elősegítését, önazonosságuk megőrzését és szocializációjuk biztosítását.

 

A gyermekek többsége napi 8-10 órát tölt az óvodában. Ezért fontosnak tartjuk életkori sajátosságaikból fakadó mozgásigényük kielégítését. Ehhez megfelelő feltételt biztosít a tornaszoba és a két – esztétikus fajátékokkal felszerelt – udvar. A mozgásszegény életmód ellensúlyozására óvodánk különböző programokat szervez. (úszás, kirándulások stb.)

 

A zenei nevelés hangsúlyozásával a gyermekek zenei ízlésének formálása, az éneklés, a zene megszerettetése és zenei képességeik fejlesztése, a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése történik.

 

A környezeti nevelésben a környezettudatos magatartást, az óvoda közelében természeti adottságok (Tapolcai – medence, Tavasbarlang, Balaton) és a társadalmi környezet és kultúra (a Balaton- felvidék várai) megismerését, megszerettetését, a haza szeretetére nevelését hangsúlyozzuk.

 

Az óvodáskor döntően fontos a gyermekek életében, mert a család szeretet-burkát elhagyva az óvodai közösség világába lép, ahol idegenek fogadják. Ez az első lépés a külvilág felé. A családi nevelés kiegészítőjeként az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja a gyermek fejlődésének és nevelésének legfőbb feltételeit. Ez idő alatt pedig fokozatosan megteremtődnek a gyermekben a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

 

A katolikus óvodának ezért különösen is vigyáznia kell arra, hogy a szeretet légköre töltse be a teret, hogy az óvodásnak a világban tett első lépéseit ugyanolyan Istenben gyökerező szeretet óvja, mint a családban. Az iskola előtt álló gyermeknek már lehetnek olyan kérdései is, amellyel az okokra kérdez rá: Honnan van, ami van? A hitben nevelt gyermeknek azt a tudását, hogy a végtelenül jó és szerető Isten szeretete alkotta a mindenséget, erősíti a katolikus óvoda.